Obavijesti

Obavijest studentima 1. godine Poljoprivreda krša

Obavijest studentima 1. godine Poljoprivreda krša

napisao/la Anita Jurica -
Broj odgovora: 0

Poštovani studenti,

sastanak studenata prve godine Biljne proizvodnje sa mentorom godine održati će se 16. 12. 2021. u 10:00 sati (četvrtak) na MSTeams poveznici
 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0db8d378ef954da0ba70ff1a8f3a913e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c192245b-9808-4458-846e-855b5f8377bb&tenantId=941630be-51fb-4a9b-b615-5a2ebe4e3772


Pozdrav


Anita Pamuković