Obavijesti

Dekanski ispitni rok - 29. i 30. rujna 2022. godine

Dekanski ispitni rok - 29. i 30. rujna 2022. godine

napisao/la Josipa Mitrović-Matić -
Broj odgovora: 0

Poštovane studentice i studenti,

Dekanski ispitni rok održat će se 29. i 30. rujna 2022. godine te Vas molim da se javite studentskoj službi iz kojeg predmeta želite polagati ispit.

Studenti imaju pravo samo jedan predmet polagati na dekanskom roku.

https://moodle.veleknin.hr/pluginfile.php/550/mod_forum/post/14125/Odluka%20o%20odr%C5%BEavanju%20dekanskog%20%20ispitnog%20roka.pdf

S poštovanjem,

Josipa Mitrović Matić