Obavijesti

Obavijest o upisima u višu godinu

Obavijest o upisima u višu godinu

napisao/la Marko Pezer -
Broj odgovora: 0

Upisi u višu godinu studija

 

 

 

Uvjeti i način upisa studenata i o troškovima studija u akademskoj godini 2016./2017.

 

Redoviti studenti koji ostvare 55 ECTS bodova ili više ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine, te ako ispune sve studijske obveze ostvaruju pravo upisa u višu godinu studija bez plaćanja školarine.

 

Redoviti studenti koji do 30. rujna 2016. godine nisu ispunili sve studijske obveze iz akademske godine 2015./2016., a ostvarili su 48 ECTS bodova , stječu pravo upisa u višu godinu studija u sljedećoj akademskoj godini. U slučaju da student u zimskom semestru upisuje ne položene predmete dužan je participirati u troškovima školarine na način da mu se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova. Sve ne položene predmete Redoviti studenti  dužni  su upisati ne položene predmete neposredno pred početak semestra kojem predmet pripada, s tim da im se omogućuje pravo polaganja svih ne položenih predmeta iz ljetnog semestra, zaključno do 28. veljače 2017. godine. Ukoliko do navedenog roka ispune sve studijske obveze upisat će sve predmete iz ljetnog semestra više godine bez participacije u plaćanju školarine. Ukoliko studenti ne ispuni obveze odnosno ako ne polože sve predmete iz ljetnog semestra, participiraju u troškovima školarine na način da im se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova.

                                                         

Redoviti studenti koji ne ispune uvjete za upis u višu godinu studija, tj. koji su   na dan 30. rujna 2016. godine ostvarili manje od 48 ECTS bodova ponovno upisuju istu godinu i plaćaju djelomični iznos školarine prema broju neostvarenih bodova u zimskom semestru. Ti studenti  imaju pravo polaganja odslušanih predmeta iz ljetnog semestra do 28. veljače 2017. godine, nakon čega im se utvrđuje ukupan broj ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2015./2016. te shodno tome i konačan iznos školarine za akademsku godinu 2016./2017..                                                                            

 

                                                                          

Studenti koji su ranije upisali studij upisuju se od 15. rujna  do 30. rujna 2016. godine, a stječu pravo upisa u višu godinu studija kad ispune sve studijske obveze koje su preuzeli upisom u prethodnu godinu studija, tj. ako su do 30. rujna 2016.  ostvarili 48 ili više ECTS bodova s prethodne studijske godine.

Studenti koji su stekli pravo upisa u višu godinu studija u zimskom semestru upisuju sve obvezne predmete predviđene programom studija za taj semestar, te izborne predmete, sveukupno u granicama do 35 ECTS bodova.

Redoviti studenti koji su ostvarili 55 ECTS bodova ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

 

                                                                        

Studenti koji do 30. rujna 2016. nisu ostvarili 48 ECTS bodova ponavljaju godinu, obvezni su ponovo upisati predmete iz kojih nisu izvršio nastavne obveze i nisu položili ispite te upisati nove predmete iz više studijske godine, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 25 do 35 ECTS bodova.

 

                                                                        

Studentima I. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz predmet iz II. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2016./2017., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz II. semestra prethodne godine studija do 28. veljače 2017. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana.

Studentima II. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz kolegija s IV. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2016./2017., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz IV. semestra prethodne godine studija do 28. veljače 2017. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana.

 

Studenti koji se upisuju na završnu akademsku godinu (apsolventi) mogu se upisati, ako imaju potpise na svim odslušanim kolegijima, tj. ako im nije stavljen zabrana polaganja ispita od strane predmetnog nastavnika.                                            

                                                                        

Troškove upisa uplaćuju svi koji će studirati kao redoviti i izvanredni studenti. Iznos upisnine je 300,00 (slovima:tristo) kuna, a uplaćuje se na IBAN Veleučilišta.

                                                                        

Studenti koji plaćaju studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe i izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna.

 

U slučaju obročnog plaćanja školarine za studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom potrebno je uplatiti 1.500,00 kuna na dan upisa preko opće uplatnice na žiro-račun Veleučilišta i ostaviti četiri potpisana i datirana čeka građana (15. prosinca 2016., 15. siječnja 2017., 15. ožujka 2017. i 1. svibnja 2017.) i to svaki na iznos od 1.000,00 kuna.

 

Apsolventi Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom (redoviti studenti uz osobne potrebe i izvanredni studenti)  plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe i izvanredne studente odnosno 2.750,00 kuna.

 

Studenti koji plaćaju specijalistički diplomski stručni studija Ekonomski i normativni okvir poduzetništva plaćaju školarinu u iznosu  7370,00 kuna

U slučaju obročnog plaćanja školarine za specijalistički studij potrebno je uplatiti 2.370,00 kuna na dan upisa preko opće uplatnice na žiro-račun Veleučilišta i ostaviti pet potpisanih i datiranih čekova građana (15. studenog 2016., 15. prosinca 2016., 15. veljače 2017., 15. ožujka 2017. i 01. svibnja 2017.) i to svaki na iznos od 1.000,00 kuna.

                                                                      

Studenti koji plaćaju studij Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna.

 

U slučaju obročnog plaćanja školarine za studije Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša potrebno je uplatiti 2.370,00 kuna na dan upisa preko opće uplatnice na žiro-račun Veleučilišta i ostaviti pet potpisanih i datiranih čekova građana (15. studenog 2016., 15. prosinca 2016., 15. veljače 2017., 15. ožujka 2017. i 01. svibnja 2017.) i to svaki na iznos od 1.000,00 kuna.                       

 

Apsolventi Prehrambene tehnologije i Poljoprivrede krša (redoviti studenti uz osobne potrebe) plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe odnosno 3.685,00 kuna.

                                                                      

Školarina za izvanredne studente Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom koji su upisali studij akademske godine 2005./2006. ostaje jednaka kao i prilikom upisa na studij te se utvrđuje u iznosu od 3.500,00 kuna odnosno 50% navedenog iznosa u posebnim slučajevima propisanim za studente koji se uvjetno upisuju i za ponavljače.

Školarina za redovite studente koji su upisali u akademskoj godini 2005./2006. ostaje jednaka kao i prilikom upisa, tj. 5500,00 kuna na stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, te 7370,00 kuna na stručnim studijima Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša. Studenti koji upisuju apsolventsku godinu u akademskoj godini 2016./2017. a upisali  su se prvi put 2005./2006. uplaćuju 50% redovite školarine, tj. 2750,00 studenti stručnog studija Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i 3685,00 kuna student na stručnim  studijima Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša.