Obavijesti

Upisi u višu godinu studija od 17.09.2018 do 29.09.2018

Upisi u višu godinu studija od 17.09.2018 do 29.09.2018

napisao/la Josipa Mitrović-Matić -
Broj odgovora: 0

Uvjeti i način upisa studenata i o troškovima studija u akademskoj godini 2018./2019.


Redoviti studenti koji ostvare 55 ECTS bodova ili više ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine, te ako ispune sve studijske obveze ostvaruju pravo upisa u višu godinu studija bez plaćanja školarine. 
Redoviti studenti koji do 30. rujna 2018. godine nisu ispunili sve studijske obveze iz akademske godine 2017./2018., a ostvarili su 48 ECTS bodova , stječu pravo upisa u višu godinu studija u sljedećoj akademskoj godini. U slučaju da student u zimskom semestru upisuje ne položene predmete dužan je participirati u troškovima školarine na način da mu se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova. Sve ne položene predmete Redoviti studenti  dužni  su upisati ne položene predmete neposredno pred početak semestra kojem predmet pripada, s tim da im se omogućuje pravo polaganja svih ne položenih predmeta iz ljetnog semestra, zaključno do 28. veljače 2019. godine. Ukoliko do navedenog roka ispune sve studijske obveze upisat će sve predmete iz ljetnog semestra više godine bez participacije u plaćanju školarine. Ukoliko studenti ne ispuni obveze odnosno ako ne polože sve predmete iz ljetnog semestra, participiraju u troškovima školarine na način da im se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova. 
                                                         
Redoviti studenti koji ne ispune uvjete za upis u višu godinu studija, tj. koji su na dan 30. rujna 2018. godine ostvarili manje od 48 ECTS bodova ponovno upisuju istu godinu i plaćaju djelomični iznos školarine prema broju neostvarenih bodova u zimskom semestru. Ti studenti  imaju pravo polaganja odslušanih predmeta iz ljetnog semestra do 28. veljače 2019. godine, nakon čega im se utvrđuje ukupan broj ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2017./2018. te shodno tome i konačan iznos školarine za akademsku godinu 2018./2019.                                                                    
                                                                          
Studenti koji su ranije upisali studij upisuju se od 17. rujna  do 28. rujna 2018. godine, a stječu pravo upisa u višu godinu studija kad ispune sve studijske obveze koje su preuzeli upisom u prethodnu godinu studija, tj. ako su do 30. rujna 2018.  ostvarili 48 ili više ECTS bodova s prethodne studijske godine.
Studenti koji su stekli pravo upisa u višu godinu studija u zimskom semestru upisuju sve obvezne predmete predviđene programom studija za taj semestar, te izborne predmete, sveukupno u granicama do 35 ECTS bodova.
Redoviti studenti koji su ostvarili 55 ECTS bodova ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.
                                                                        
Studenti koji do 30. rujna 2018. nisu ostvarili 48 ECTS bodova ponavljaju godinu, obvezni su ponovo upisati predmete iz kojih nisu izvršio nastavne obveze i nisu položili ispite te upisati nove predmete iz više studijske godine, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 25 do 35 ECTS bodova.
                                                                        
Studentima I. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz predmet iz II. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2018./2019., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz II. semestra prethodne godine studija do 28. veljače 2019. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana. 
Studentima II. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz kolegija s IV. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2018./2019., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz IV. semestra prethodne godine studija do 28. veljače 2019. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana. 
Studenti koji se upisuju na završnu akademsku godinu (apsolventi) mogu se upisati, ako imaju potpise na svim odslušanim kolegijima, tj. ako im nije stavljen zabrana polaganja ispita od strane predmetnog nastavnika.                
                          
Troškove upisa uplaćuju svi koji će studirati kao redoviti i izvanredni studenti. Iznos upisnine je 300,00 (slovima:tristo) kuna, a uplaćuje se na IBAN Veleučilišta.

Obrazac uplatnice za upisninu možete preuzeti na linku: UPLATNICA UPISNINA

Obrazac uplatnice za školarinu možete preuzeti na linku: UPLATNICA ŠKOLARINA
                          
Studenti koji plaćaju studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe i izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna.
Apsolventi Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom (redoviti studenti uz osobne potrebe i izvanredni studenti)  plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe i izvanredne studente odnosno 2.750,00 kuna
Studenti koji plaćaju specijalistički diplomski stručni studija Ekonomski i normativni okvir poduzetništva plaćaju školarinu u iznosu 7370,00 kuna
                        
Studenti koji plaćaju studij Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna.
  
Apsolventi Prehrambene tehnologije i Poljoprivrede krša (redoviti studenti uz osobne potrebe) plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe odnosno 3.685,00 kuna.
                        

Upisnina iznosi 300,00 kn, te se uplaćuje na račun Veleučilišta (IBAN: HR7424070001100148180)

Školarina za redovite studente uz plaćanje i izvanredne studente na stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom iznosi 5.500,00 kn.

Studenti školarinu mogu plaćati jednokratno putem opće uplatnice ili obročno karticom najviše do šest (6) rata, na način da najmanji mjesečni iznos rate ne smije biti manji od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna).

  • PBZ: American Express , MasterCard, Maestro i Visa
  • Erste Card Club: MasterCard, Maestro, Visa, Vpay, Diners Club International)
  • Diners Club INTERNATIONAL i DISCOVER