Obavijesti

Anketni upitnik - samo za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija

Anketni upitnik - samo za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija

napisao/la Josipa Mitrović-Matić -
Broj odgovora: 0

Poštovani/a,

kontaktiram Vas sa zamolbom ako je moguće da distribuirate upitnik Vašim studentima smjera Ekonomski i normativni okvir poduzetništva koji je vezan uz rad na da daljinu/hibridne načine rada kod mladih. Provodimo projekt pod nazivom GoRemote koji je financiran sredstvima EEA programa, a projektom se želi pružiti dodatna znanja mladima s ruralnih područja kako bi u budućnosti mogli pokretati vlastite poslove (hibridne, na daljinu). 

Ja sam od strane vodećeg partnera angažiran za provedbu ovog kratkog istraživanja, a pretpostavljam da bi rezultati mogli biti i Vama korisni. 

Upitnik se nalazi na slijedećoj poveznici: 

Kopija datoteke Questionnaire for the Unemployed Youth - Google obrasci

Ukoliko ste zainteresirani po završetku istraživanja mogu Vam mogu proslijediti rezultate. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja ostajem Vam na raspolaganju. 

S poštovanjem,

Danijel Bertović, univ.spec.oec. 

Voditelj EU projekata 

Sensum d.o.o.

Vukovarska 10A/ II. kat 


51000 Rijeka, Hrvatska 

T. +385 51 618 787

E: danijel.bertovic@sensum.hr   

W: www.sensum.hr