Obavijesti

Odabir izbornih predmeta za 1. godinu Specijalističkog studija

Odabir izbornih predmeta za 1. godinu Specijalističkog studija

napisao/la Anita Jurica -
Broj odgovora: 0

Mole se studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija koji nisu odabrali izborne predmete da to učine do ponedjeljka, 19. listopada 2015. godine. Studenti se mogu javiti osobno u referadu ili na telefon 022/668-459 i 022/668 – 133 i na mail: referada@veleknin.hr.

Studenti su dužni odabrati dva izborna predmeta.