Obavijesti

Upisi predmeta u ljetni semestar

Upisi predmeta u ljetni semestar

napisao/la Marko Pezer -
Broj odgovora: 0

Upis studenata u ljetni semestar će se obaviti od 22. 2. 2016. do 4. 3. 2016. godine.

Studenti koji su upisali studij prvi put prvu godinu u 2015./16. i studenti koji su redovito upisivali godinu nisu obvezni dolaziti na upis.

Obvezni su doći na upis studenti koji su uvjetno upisali godinu, studenti koji ponavljaju godinu i koji su već ranije ponavljali godinu, te studenti koji su prešli sa drugog studija.

Student koji je ostvario sa prethodne godine manje od 60 ECTS bodova, predmet ili predmete koje nije položio dužan je ponovo upisati na način da mu minimalno opterećenje u semestru bude 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova.

Redoviti studenti uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  dužan je platiti ECTS bodove koje prenosi sa prethodne godine.

Studenti koji ne dođu na upis kolegija iz ljetnog semestra, a isti nisu položili, biće im stavljena zabrana na iste računajući i Stručnu praksu i Završni rad.

Studenti koji nisu izabrali izborne kolegije iz ljetnog semestra isti su obvezni izabrati do 26. 2. 2016.

Napomena: Studente svakako potičemo da posjete našu internetsku stranicu kako bi još jednom pročitali pravilnik o studiranju te na taj način upoznali svoja prava i obveze.