Obavijesti

Obavijesti o uvjetima upisa u višu godinu

Obavijesti o uvjetima upisa u višu godinu

napisao/la Marko Pezer -
Broj odgovora: 0

III. 7. Upis u višu godinu studija

 

Članak 34.

(1)   Student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka ostvario sa prethodne godine najmanje 48 ECTS bodova.

(2)   Student koji je ostvario sa prethodne godine manje od 60 ECTS bodova, predmet ili predmete koje nije položio dužan je ponovo upisati na način da mu minimalno opterećenje u semestru bude 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova.

(3)   Student iz stavka 2. ovog članka dužan je platiti ECTS bodove koje prenosi sa prethodne godine, na način da se cijena jednog ECTS boda pomnoži sa brojem ECTS bodova koje student ponovo upisuje.

(4)   Način i izračun cijene jednog boda utvrđuje Stručno vijeće za svaku akademsku godinu zasebno, a naplaćivat će neposredno pred upis u semestar kojem predmet i ECTS bodovi pripadaju.

(5)   Student koji nije položio sve predmete iz ljetnog semestra, može iste polagati do kraja zimskog ispitnog roka naredne akademske godine.

(6)   Student iz stavka 5. ovog članka dužan je upisati akademsku godinu na način da će mu se priznati samo ECTS bodovi ostvareni do 30. rujna odnosne akademske godine.

(7)   Upis redovitih studenata u višu godinu studija obavlja se do 30. rujna odnosne akademske  godine.

 

 

Članak 35.

(1) Ako postoji opravdan razlog, student može upisati određenu godinu studija najkasnije tri tjedna nakon početka akademske godine.

(2) Student je obvezan uz molbu za naknadni upis priložiti indeks i liječničku potvrdnicu ili pak potvrdnicu odgovarajuće institucije o razlozima zakašnjenja na upis.

(3) Naknadne upise odobrava dekan Veleučilišta.

 

 

III. 8. Ponavljanje godine/izmjena studijskog programa

 

Članak 36.

(1) Student koji je stekao manje od 48 ECTS boda na prethodnoj godini upisuje ponavljanje godine.

 (2) Student koji ponavlja godinu obvezan je ponovo upisati predmete iz kojih nije izvršio nastavne obveze i nije položio ispite te upisati nove predmete iz više studijske godine, ali tako da njegove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 25 do 35 ECTS bodova semestralno.

(3) Student iz stavka 2. ovog članka dužan je platiti ECTS bodove koje ponovo upisuje, na način da se propisani iznos školarine za tu akademsku godinu podijeli sa ukupnim brojem ECTS bodova za jednu godinu temeljem studijskog programa.

 

 

 

Članak 37.

(1) Student koji redovito studira (godinu za godinu) ima pravo završiti studij prema upisanomu programu studija.

(2) U slučaju izmjene studijskog programa student koji ponavlja godinu ili nastavlja studij nakon  statusa mirovanja upisuje godinu i obvezan je položiti razliku ispita prema novom studijskom programu.