Obavijesti

Obavijest o upisu ljetnog semestra

Obavijest o upisu ljetnog semestra

napisao/la Marko Pezer -
Broj odgovora: 0

Upis studenata u ljetni semestar će se obaviti od 1. 3. 2017. do 10. 3. 2017. godine

Studenti koji su upisali studij prvi put prvu godinu u 2016./17. i studenti koji su redovito upisivali godinu nisu obvezni dolaziti na upis.

Obvezni su doći na upis predmeta ljetnog semestra studenti koji ponavljaju godinu ili su  ranije ponavljali godinu, studenti koji su prešli sa drugog studija, studenti koji upisuju izborne predmete ljetnog semestra i studenti koji nisu položili predmete iz ljetnog semestra ak.2015./16.

Student koji je ostvario sa prethodne godine manje od 60 ECTS bodova, predmet ili predmete koje nije položio dužan je ponovo upisati na način da mu minimalno opterećenje u semestru bude 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova, studenti su obvezni predmete ljetnog semestra upisati u upisni list.

Studenti prilikom upisa obvezni su prilikom upisa uplatiti ECTS bodove koje prenose s tim da mogu platiti obročno putem  kartica Visa Privredne banke Zagreb, American i Dinersu do 6 rata.

Studenti koji ne dođu na upis kolegija iz ljetnog semestra, a iste nisu položili, biće im stavljena zabrana na iste računajući i Stručnu praksu i Završni rad.

Napomena: Studente svakako potičemo da posjete našu internetsku stranicu kako bi još jednom pročitali pravilnik o studiranju te na taj način upoznali svoja prava i obveze.