Obavijesti

Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima za akademsku godinu 2022./2023.

Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima za akademsku godinu 2022./2023.

napisao/la Josipa Mitrović-Matić -
Broj odgovora: 0

Poštovane studentice i studenti,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u  Republici Hrvatskoj.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice EU, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu, koji su upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, diplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne, preddiplomske stručne, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju, koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini te višu godinu studija.

STEM stipendije se studentima više ne dodjeljuju automatizmom, već se moraju prijaviti  putem  dolje navedene aplikacije.

Prijave se podnose u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. kojoj student pristupa pomoću AAI@EDuHr elektroničkog identiteta. 

Rok za prijave  srijeda  09. studenoga 2022. do 12:00 sati

Natječaja je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/DrzavneStipendije/STEM-Stipendije/Rok-9-11-2022//1-Javni-poziv-za-dodjelu-drzavnih-stipendija-u-STEM-2022-2023-redovitim-studentima-upisani-na-visoka-RH.PDF

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu: stem-stipendije@mzo.hr