Obavijesti

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima

napisao/la Josipa Mitrović-Matić -
Broj odgovora: 0

Poštovane/i studentice i studenti,

Pravo mogu ostvariti redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima u sljedećim kategorijama:

E kategorija (za redovite studente slabijeg socio-ekonomskog statusa)

D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata)

P kategorija (za studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije)

Navedeni natječaj je dostupan na dolje poveznici.

 https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-12-000-drzavnih-stipendija-za-akademsku-godinu-2022-2023-redovitim-studentima-koji-studiraju-na-visokim-ucilistima-u-republici-hrvatskoj/5083

Rok za prijavu natječaja 02. studenoga 2022. godine do 12:00 sati