Obavijesti

Obavijest

Obavijest

napisao/la Marko Pezer -
Broj odgovora: 0

Poštovani,

kolege sa Veleučilišta u Rijeci su nas zamolili za suradnju u istraživanju profesionalne orijentacije mladih u RH. Osnovni cilj istraživanja je istražiti način na koji mladi odabiru zanimanje, te način na koji pristupaju svojoj karijeri. Svrha istraživanja je razvoj postojeće metode profesionalne orijentacije u RH. Istraživači su mr. sc A. Mihaljević i dr. sc O. Rafajac predavači na Veleučilištu u Rijeci.

Online anketi se može pristupiti preko facebook stranice 'Profesionalna orijentacija mladih u Republici Hrvatskoj' na kojoj je link ankete ili direktno preko linka: http://limesurvey.srce.hr/23151/lang-hr

 

Istraživanje se provodi na području cijele Hrvatske.